ETP

Powering Solutions

Vi på ETP är experter på elektriska drivlinor. Beroende på kundens behov kan vi fylla två olika funktioner: utvecklare eller leverantör. Det vanligaste är att vi tar rollen som en extern utvecklingsavdelning som driver kundens projekt framåt. Renodlade leverantörer blir vi oftast för de kunder som har egen utveckling eller färdiga system.

Oavsett uppdrag tar vi ett helhetsansvar för funktion och kompatibilitet. Med andra ord får våra kunder en pålitlig partner med lokal närvaro. Det vi bryr oss om är att bidra till innovativa lösningar och ge dem kraft. Powering solutions helt enkelt.

etpab.se