Lite historia

Tommy & TEMO-vagnen

Power Ant, tidigare TEMO-vagnen, har tillkommit efter idé och initiativ av Tommy Olsson, platschef på HEAB-Byggställningar AB i Falkenberg. Tommy, en gång själv ställningsbyggare, och som då undrade hur han skulle orka med ett så tungt arbete på lång sikt. Tommy önskade att erfarenhet och kunnande i branschen skulle bli kvar, genom att ställningsbyggare orkade arbeta även efter 35-40 års-åldern. Tommy ansåg att en förutsättning var att tung materialhantering underlättades.

Idèn

Iden till TEMO-vagnen hade Tommy Olsson sedan drygt 10 år tillbaka. Han hade även byggt några enkla prototyper. Först efter ett bidrag från SBUF 1991 kunde en professionell konstruktör anlitas. En speciellt utformad maskin för ställningsbyggnad konstruerades då.

Senare söktes nytt anslag för att bygga prototyper och göra tester. Denna ansökan drogs tillbaka efter kritik.

En marknadsundersökning våren 1994 visade behov att utforma TEMO-vagnen för en bredare grupp av användare. Det resulterade i en tredje anslagsansökan. Anslag att bygga och utvärdera en prototyp till en ”multifunktions-materialhanteringsmaskin” erhölls då från Arbetslivsfonden, Byggforskningsrådet och SBUF.

I syfte att presentera en rimligt omfattande rapport, har mycket material utlämnas. Författarna kan hjälpa till med upplysningar där oklarheter kan finnas. Läs hela rapporten från SBUF