Utvecklingen av Power Ant

PowerAnt

Arbetsområde

Låga lyft, 0.5-15 meter, och kort horisontell transport, 10-1000 meter, av medeltung last, 50-1500 kg, i trång och krävande industriell miljö.

Syfte

Undvika personskador och främja återgång av sjukskrivna arbetare samt att förlägga möjlig arbetsför ålder hos den med störst arbetslivserfarenhet.

Historiskt

Projektet har 1995 färdigställt en dieseldriven prototyp som varit i drift i ca: 20 år. En uppdatering av vagnen påbörjades 2018 med uppdatering av elektronik och allmän maskinell uppfräschning. Vi kostade även på oss ett par burkar färg.

Plan

För att modernisera vagnen ska drivningen göras om till el-drift. Därefter är vår ambition att CE- märka vagnen och ta den till marknaden.

Vision

Det är vår förhoppning att vi i samarbete med Chalmers ska kunna identifiera olika aspekter av vagnens förbättringspotential.